Ruby cắt giác dưới ánh nắng lấp lánh lên màu đỏ huyết

350.000

Ruby cắt giác dưới ánh nắng lấp lánh lên màu đỏ huyết tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng mỏ có chất lượng đá cao nhất, cắt tiêu chuẩn khối hiện đại.